Kul att veta

Här har Kapten Rock samlat lite olika saker som kan vara "kul att veta"

KUL ATT

VETA:

Om Vatten

Vatten träffar vi på varje dag. Vi tvättar oss, borstar tänderna, vi har det när vi lagar mat, blandar saft och mycket annat.

Utan vatten klarar vi oss inte.

Vatten består av 2 väteatomer och en syreatom. Den kemiska formeln för vatten är:

H2O


Hur mycket vatten finns det på jorden?


Ungefär 2/3 av jordens yta är hav! Haven är i snitt ca. 4000 meter djupa.

Av allt vatten på jorden är det bara några få procent som är sötvatten. Resten är saltvatten och finns i haven.


Varför är haven salta?

När vattnet rinner ut i haven, för det med sig salter från naturen.

När vattenångan sedan lämnar havet blir saltet kvar. Havets salthet ökar alltså sakta med tiden.


Vad är grundvatten?

Grundvatten är det sötvatten som finns i marken. Gräver man en djup grop, kan man ibland se grundvattnet sippra fram.


Varför är vatten blått?

Havet ser ut att vara blått därför att det blåa ljuset från himlen speglas av vattenytan.


Gå på vatten?

Du har säkert sett att det finns insekter som kan gå på vatten. Varför kan de och inte vi?

Jo, insekterna använder en kraft som kallas ytspänning. Den fungerar ungefär som en tunn hinna.

Hinnan under de små insekternas fötter bågnar lite, men den spricker inte!

Man kan se "hinnan" om man försiktigt fyller ett glas med vatten ända upp till kanten.

Vattnet buktar upp över glasets kant, men hålls kvar av ytspänningen.

 

Mer än hälften av människokroppen består av vatten!


KUL ATT

VETA

Om Båtar

STYRBORD OCH BABORD


På sjön pratar man inte om höger och vänster. Istället säger man styrbord och babord. Vilket är då vilket? Till att börja med: "Bord" betyder sidan på en båt. Styrbord är båtens högersida och ordet kommer från vikingatiden, då vikingarna hade styråran på högersidan.

STYRBORDS FÄRG ÄR GRÖN.

Babord är båtens vänstersida och ordet kommer från att vikingen stod med ryggen mot denna sida ("bak bord") när han styrde.

BABORDS FÄRG ÄR RÖD


NAVIGATION


SJÖKORT

Att man använder sjökort till sjöss vet du kanske. Ett sjökort är en karta över haven som talar om var grunden finns och var det är djupt vatten. Vägar på havet heter "farleder". Farlederna markeras ut på sjön och på sjökorten med hjälp av fyrar och sjömärken.

 

FYRAR

Vissa fyrar lyser långt ut i havet så fartygen ser dem när de närmar sig land. Dessa kallas angöringsfyrar. Andra fyrar visar hur fartyget ska gå inne i en skärgård utefter farlederna, utan att gå på grund. Dessa kallas ledfyrar.

 

SJÖMÄRKEN

För att märka ut var grunden ligger finns det olika typer av flytande sjömärken. De minsta sjömärkena kallas prickar. De är förankrade med långa kättingar till bojstenar på botten. Därför kallas de flytande. Det finns fasta sjömärken också. De står på land och kan vara till exempel ett kummel eller båk.

 

KOMPASS

Ibland ska fartyget så långt bort att det inte räcker med sjökort, fyrar och prickar. Då måste man ha andra instrument för att hitta. Det viktigaste ombord är en kompass. Kompassen har en nål som alltid visar mot norr och som man kan ställa in så att man vet vilken kurs man ska styra för att komma rätt. För att veta vilken kompasskurs man ska gå måste navigatören först rita ut kursen på sjökortet och sedan mäta hur många grader kursen är. Då vet styrman hur många grader kompassen ska visa för att de ska komma rätt.

 

LOGG

För att veta hur långt man har "åkt" och när det är tid att svänga till en ny kurs, har man en logg som mäter fartygets fart och hur många sjömil man har gått. En sjömil är 1852 meter lång.

 

RADAR

Om det är mörkt eller dimma så kan det vara svårt att se fyrar, sjömärken eller andra fartyg. Då använder man radar. En radar är en stor snurrande antenn som sänder signaler i luften. Dessa träffar olika föremål som öar, berg och andra fartyg. Sedan studsar de tillbaka till radarantennen. På en radarskärm kan man se vad som finns runtom fartyget även om man inte ser något genom fönstret.

SJÖORDSLISTA


Akter - Bakre delen av ett fartyg

Babord - Vänster

Bleke - Vindstilla, blankt hav

Durk - Golvet i båtar och fartyg

Däck - Flera betydelser, "ute i det fria" (ute på däck), betyder också "våningsplan", betyder även på ovansidan av golvet och även nedtill av innertaket.

Famn - Maritimt längdmått = 1829 meter

Frälsarkrans - Livboj

Fören - Fram

Förhala - Förflytta fartyget från en kajplats till en annan

Hytt - Sjömannens bostad/rum ombord

Håll an! - Stopp, vänta.

Kabyss/Byssa - Kök ombord

Knop - Betyder både: sjömans "knut" och hastighetsmått till sjöss (en knop är en sjömil/nautisk mil per timme)

Koj - Sjömannens sovplats, kallas även "slaf", "binge" och "bunke"

Kurs - Väg mellan två förutbestämda positioner

Landkrabba - Någon som inte är van vid livet till sjöss

Lejdare - Trappa ombord, repstege

Mata fiskarna - Spy över relingen av sjösjuka

Nautisk mil/Sjömil - 1852 meter

Pyts - Spann, hink

Purra - Att väcka någon

Sjöben - Har den som är erfaren av sjölivet

Sjöbjörn - Gammal erfaren sjöman

Skodda - Ro baklänges

Skott - Väggarna på ett skepp

Styrbord - Höger

Ventil - "fartygsfönster"

Vindöga - Den riktning varifrån vinden blåser

KUL ATT

VETA 

Om Signalflaggor

Signalflaggor använder man för att sända meddelanden mellan fartyg, detta användes mest förr i tiden när det inte fanns radio eller morsealfabetet. Men fortfarande idag kan man se singnalflaggor på olika fartyg (Ps. vad står det ovanför?).

Med hjälp av flaggorna kan man skriva vad som helst.


KNOP = SJÖMANSKNUT


Knopar är samlingsnamnet på alla knutar som man kan göra. Knopar är gjorda för att de ska vara lätta att ta upp igen. Alla vet ju hur svårt det kan vara att ta upp en knut när den trasslar sig. Knopar används på många olika sätt på båtar.


KUL ATT

VETA 

Om Knop

Kärleksknopens namn kommer från sjömanstiden då sjömännen inte var skrivkunniga. Istället för ett handskrivet friarbrev så skickade man hem denna knop isärdragen. Kom den sen tillbaka ihopdragen betydde det...JA!!!!

info@kaptenrock.seCopyright 2015 © All Rights Reserved